środa, 10 grudnia 2008

Układanka

Życie człowieka jest dramatem rozgrywanym w przestrzeni wartości i celów, jakie sobie wyznacza. Szczęście w życiu w dużej mierze jest zdeterminowane umiejętnością poruszania się w tej przestrzeni. Te wartości i cele stanowią niejako elementy układanki. Gdzieś przy końcu powstanie dzieło naszego życia.

Myślę, że zbyt często swoje życie człowiek traktuje jak taką układankę. Specyfiką układanki jest to, że ma ona zaplanowany finalny kształt. Efekt układania jest z góry przewidziany i każdy sposób tego układania do niego prowadzi. Można wprawdzie próbować układać inaczej, lecz wtedy efektu nie będzie wcale.

Tymczasem od decyzji człowieka w życiu, zależy końcowy efekt. Warto potraktować życie nie jako układankę, ale jako klocki Lego. Mamy pewną wizję, tego co chcemy zbudować, ale od stawiania poszczególnych klocków zależy, w jaki sposób ta wizja zostanie zrealizowana. I każda nasza decyzja i każde nasze działanie przyczynia się do tej realizacji.

Brak komentarzy: