wtorek, 1 lipca 2008

Zadanie uczniów

Po dłuższej przerwie wrócę do rozważań na temat Kazania na Górze. Kolejny po błogosławieństwach fragment nosi tytuł Zadanie uczniów. Za bardzo naiwną uważam interpretację, że są to słowa skierowane do przyszłej kościelnej hierarchii. Uczniem przecież jest każdy z nas. Każdy kto podjął wyzwanie, aby wejść z Chrystusem na tę symboliczną przecież Górę. Oto co mówi Jezus do każdego z nas:

Wy jesteście solą dla ziemi. Lecz jeśli sól utraci swój smak, czymże ją posolić? Na nic się już nie przyda, chyba na wyrzucenie i podeptanie przez ludzi. Wy jesteście światłem świata. Nie może się ukryć miasto położone na górze. Nie zapala się też światła i nie stawia pod korcem, ale na świeczniku, aby świeciło wszystkim, którzy są w domu. Tak niech świeci wasze światło przed ludźmi, aby widzieli wasze dobre uczynki i chwalili Ojca waszego, który jest w niebie.

Pierwsze porównanie wydaje się być przestrogą. Jeśli podejmujemy się zadania, to nie możemy się wycofać. W jakim stopniu będziemy wiarygodni, jeśli sami stracimy smak, który mamy nadawać ziemii? Kto nam nada ten smak, skoro to my mamy go nadawać? Zostaniemy wyrzuceni i podeptani, ale nie jest to kara za nasze zło, ale oczywista jego konsekwencja, którą sami sobie zgotujemy.

Drugie porównanie jest naszym zadaniem. Mamy być światłem świata. Czym jest światło? Dzięki niemu potrafimy wyodrębniać inne obiekty na świecie. Dzięki nam drugi człowiek ma wiedzieć co dobre, a co złe. Mamy świecić nie słowem, a przykładem, aby ludzie widząc nasze uczynki, a nie słowa chwalili Ojca. To przecież o miłości i dobru Ojca mamy świadczyć.

Szczególnie ważne wydaje mi się, że mamy być "miastem położonym na górze". Na górze, na którą weszliśmy za Panem. Takie miasto nie może się ukryć. To Kościół jest tym miastem, które ma za zadanie wypełniać wolę Pana. Powtarzamy przecież często:

"Święć się Imię Twoje, Przyjdź Królestwo Twoje, Bądź wola Twoja, jako w niebie tak i na ziemi"

Czy jest to prośba? Wydaje mi się, że to jest nasze zobowiązanie. Powierzając Bogu pomyślność naszych zamiarów, deklarujemy się, że będziemy święcić Imię Pana, że będziemy wprowadzać w życie Jego wolę, oraz realizować tu na ziemii Jego Królestwo, na które przepis zawarty jest w tym wspaniałym dziele jakim jest Kazanie na Górze.

Brak komentarzy: