wtorek, 8 lipca 2008

Ostatnie Kuszenie Chrystusa

Dlaczego śmierć Jezusa uważamy za wyjątkową? Przecież w owym czasie Rzymianie krzyżowali wielu ludzi. Wielu cierpiało niezasłużenie. Wielu zapewne fizycznie cierpiało bardziej niż On. Jego męka stała się jednak symboliczna. Dlaczego? Bo on jako jedyny miał moc zejścia z krzyża. Czy szatan odmówiłby sobie zadania najsilniejszej pokusy w tym właśnie momencie? Moim zdaniem bolesne zmaganie się z tą pokusą, czyni mękę Chrystusa wyjątkową. Zwycięski bój podsumowany triumfalnym: "Wykonało się".

Myśl ta jest silnie inspirowana filmem Martina Scorsese pt. Ostatnie Kuszenie Chrystusa.

Brak komentarzy: